Busksångare
Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 

Beskrivning

Busksångaren är sällsynt i Sverige och förekommer främst i landets östra delar. 2012 uppskattades beståndet till 55 häckande par (2012).

Biologi

Längd 12,5 cm.
Ovansidan är gråaktigt brun och undersidan är ljus med olivgråtonade kroppssidor. Vingarna är jämnbruna och relativt korta och runda. Den har ett ljust ögonbrynsstreck och ett tunt svart ögonstreck. Näbben är lång, ibland med en ljus spets.

Habitat

Häckar i miljöer med höga örter och täta buskar längs Norrlandskusten, i östra Svealand och på Gotland. 

Migrering

Flyttar i juli-augusti till södra Asien och återvänder i maj.

Födoval

Födan består uteslutande av insekter.

Beteende

Busksångaren är mycket svår att få syn på och identifieras istället genom sin sång, som framförs nattetid från en sångplats några meter upp i ett träd eller en buske. Arten är en skicklig härmare och sången är kraftfull och långsam, med enskilda motiv som upprepas gång på gång. Mellan dessa strofer hörs ett hårt tjeck-(tjeck).

Fortplantning

Boet är korgformat och består av torrt gräs och strån. Det placeras lågt över marken i vegetationen. Honan lägger 4-5 ägg, som ruvas i 12-13 dagar. Ungarna stannar i boet i 11-12 dagar och matas under denna tid av båda föräldrarna.

Utbredning

Busksångaren förekommer i övrigt från Finland och Baltikum och österut till västra Sibirien och Himalaya.


Mediafiler på webben
Läs mer