Ängsskäreplattmal
Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850)

Ängsskäreplattmal Agonopterix bipunctosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 
Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850). Ängsskäreplattmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever i sammanspunna bladrör av ängsskära.

Mediafiler på webben
Läs mer