Brunstarrfly
Sedina buettneri (E. Hering, 1858)

Brunstarrfly Sedina buettneri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Sedina.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Sedina buettneri (E. Hering, 1858). Brunstarrfly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 31-33 mm. Larven lever i stjälken på starr, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer