Svartpunktvecklare
Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)

Svartpunktvecklare Metendothenia atropunctana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Metendothenia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10548)Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839). Svartpunktvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever i augusti till oktober i hopspunna blad på främst pors, sälg och björk, förpuppning i näringsväxten. Synonym Metendothenia dimidiana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer