Sårläkeplattmal
Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)

Sårläkeplattmal Agonopterix astrantiae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 
Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870). Sårläkeplattmal förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever i ett spinn på skotten av sårläka.

Mediafiler på webben
Läs mer