Ekskogsugglemott
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866

Ekskogsugglemott Scoparia basistrigalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866. Ekskogsugglemott förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 21-25 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer