Aspsaftmal
Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)

Aspsaftmal Phyllocnistis labyrinthella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790). Aspsaftmal .

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Hjässan och ansiktet vitt. Antenner svagt ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med mörka teckningar. På framkanten finns fem mörka tvärstreck. Vid vingspetsen en svart fläck varifrån tre mörka streck utstrålar. Från basen utgår oftast en diffust, mörk fläck. Bakvingar gråbruna. Fjärilen är lik Phyllocnistis unipunctella och P. saligna men skiljer sig genom att den har fem mörka tvärstreck på vingens framkant.

Biologi

Habitat

Finns i alla miljöer där det växer asp.

Associationer

Näringsväxter: Populus, Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni och augusti-september. Minan påminner om snigelsekret med en tydlig mörk exkrementlinje i mitten och går såväl i bladets över- som under-sida, förpuppning i minan under en omvikt bladkant.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Synonym Phyllocnistis sorhageniella Lüders, 1900. Minor av Aspsaftmal Phyllocnistis labyrinthella i asp- och Salix-blad.

Mediafiler på webben
Läs mer