Svartvit flugsnappare
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

Svartvit flugsnappare hane Ron Knight

Texter: Tove von Euler, Thord Fransson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Den svartvita flugsnapparen är en vanlig gäst i trädgårdarnas fågelholkar. Det svenska beståndet uppskattas till omkring 1,4 miljoner häckande par (2012).

Biologi

Längd 13 cm.
Hanen har i sommardräkt svart eller brunsvart ovansida med ett vitt fält på vingen och en vit pannfläck. Undersidan är vit. Honan är brun på ovansidan och beigevit på undersidan och saknar den vita pannfläcken. Stjärten är hos både hanen och honan svart med smala vita ytterkanter. Ungfåglarna är kraftigt spräckliga till en början, men anlägger en honlik dräkt under sommaren. Även vuxna hanar i höstdräkt liknar honan.

Habitat

Häckar i gles skog, framförallt bland- och lövskog, men också i trädgårdar och parker i hela landet.

Migrering

Flyttar i augusti-september via Spanien till områden söder om Sahara och återvänder i april-maj, hanarna något tidigare än honorna.

Födoval

Födan består av diverse insekter, t.ex. myror, skalbaggar, flugor och spindlar.

Beteende

Den svartvita flugsnapparen är under våren mycket högljudd och ses ofta sitta på strategiska platser och klippa med vingarna och resa stjärten. Under häcknigen är den ofta aggressiv mot andra fåglar. Efter häckningen för den en undanskymd tillvaro och är svår att få syn på.

Fortplantning

Arten är en utpräglad hålhäckare och honan bygger boet av gräs, blad och bark. Hon lägger 5-7 ägg, som hon ruvar i ca 14 dagar. Äggen är ljusblå och ca 19 mm långa och 13 mm breda. Under ruvningstiden matas honan av hanen. Ungarna lämnar boet efter 15-16 dagar. Medan honan ruvar kan hanen ibland börja sjunga ett stycke bort och locka till sig ytterligare en hona. När denna hona lagt ägg återvänder han till den första honan och hjälper henne med ungarna medan den andra honan själv får ta hand om den andra kullen.

Utbredning

Utbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika österut in i Ryssland till Uralbergen.


Mediafiler på webben
Läs mer