Lyktbärare
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)

Lyktbärare Euplexia lucipara T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Euplexia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758). Lyktbärare förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 33-36 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer