Vägtornsmätare
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)

Vägtornsmätare Triphosa dubitata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Triphosa.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758). Vägtornsmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä, fjärilen övervintrar ofta i grottor, jordkällare o dyl. Vingbredd 35-41 mm. Larven lever på vägtorn, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer