Vårpurpurmal
Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)

Vårpurpurmal Eriocrania semipurpurella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835). Vårpurpurmal.

Liknande taxa

 

Beskrivning

Vingbredd 12-16 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är hos hanen cirka tre femtedelar av framvingen, hos honan något kortare. Framvingarna brunt- eller bronsaktigt purpurglänsande med hos hanen ett otydligt nätmönster. I bakkanten en ljus, guldglänsande fläck. Bakvingar brunaktiga. Arten är svår att skilja från Eriocrania sangii utan genitalundersökning.

Biologi

Habitat

Ses vanligen i hagmarker med björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula spp.

Beteende

Fjärilen flyger från mitten av mars till början av juni, helst på dagen  i solsken men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger från mitten av mars till början av juni. Äggen läggs på bladspetsar av björk. Larven gör en fläckmina i bladen under maj-juni. Den är vitaktig med svart huvud och en stor, mörk fläck på första mellankroppssegmentet.

Utbredning

Förekommer i hela landet. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer