Andmatmott
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)

Andmatmott Cataclysta lemnata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cataclysta.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 2621)Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758). Andmatmott förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 15-25 mm. Larven lever från oktober till maj i en av bladbitar tillverkad säck under vattenytan på andmat, kaveldun och igelknopp, förpuppning i en kokong under vattenytan.

Mediafiler på webben
Läs mer