Pollengräsminerarmal
Elachista pollinariella Zeller, 1839

Pollengräsminerarmal Elachista pollinariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej tillämplig (NA) 
Elachista pollinariella Zeller, 1839. Pollengräsminerarmal förekommer sällsynt i Up. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar troligen i diverse gräsarter.

Mediafiler på webben
Läs mer