Smalbandvecklare
Argyroploce concretana (Wocke, 1862)

Smalbandvecklare Argyroploce concretana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyroploce concretana (Wocke, 1862). Smalbandvecklare förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 15-17 mm. Larven är ej känd.

Mediafiler på webben
Läs mer