Myrtrollslända
Leucorrhinia dubia (van der Linden, 1825)

Myrtrollslända, hane - Leucorrhinia dubia T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Hos nordisk kärrtrollslända och citronfläckad kärrtrollslända är framvingebasernas svarta fläck mindre. Citronfläckad kärrtrollslända har dessutom (oftast) en ljus "citronfläck" på bakkroppens ovansida. Bred kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända har (hos hanar) gråblåpudrad bakkropp. Alla kärrtrollsländor kan skiljas från övriga trollsländor på den vita pannan.

Beskrivning

Bakkropp 21-27 mm, bakvinge 23-28 mm. Bakkroppen är mörkbrun med röda (hanen) eller gula (honan) fläckar. Myrtrollslända, nordisk kärrtrollslända och citronfläckad kärrtrollslända har alla svarta analbihang och hanarna är ej pudrade i gråblått på bakkroppen.

Utbredning

Typisk art för vitmossegungflyn och sura vattenmiljöer, där den kan påträffas i mycket stort antal. Arten kan dock även påträffas i andra miljöer. Förekommer i lämplig miljö i hela landet utom på Öland och Gotland. Flygtid. Från slutet av maj till juli, ibland till början av augusti.

Mediafiler på webben
Läs mer