Dalkarlsvecklare
Argyroploce dalecarliana (Guenée, 1845)

Dalkarlsvecklare Argyroploce dalecarliana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyroploce dalecarliana (Guenée, 1845). Dalkarlsvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i maj juni under omvikt bladkant på vitpyrola.

Mediafiler på webben
Läs mer