Dvärgängsfly
Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)

Dvärgängsfly Photedes captiuncula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Photedes captiuncula (Treitschke, 1825). Dvärgängsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer