Kärringtandsäckmal
Coleophora discordella Zeller, 1849

Käringtandsäckmal Coleophora discordella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora discordella Zeller, 1849. Käringtandsäckmal förekommer allmänt från Sk till Jä. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en lappsäck på Käringtand.

Mediafiler på webben
Läs mer