Lindbrokmal
Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)

Lindbrokmal Chrysoclista linneella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 
Chrysoclista linneella (Clerck, 1759). Lindbrokmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i barken på lind, förpuppning i barken.

Mediafiler på webben
Läs mer