Vitkantat sprötfly
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)

Vitkantat sprötfly Pechipogo strigilata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pechipogo.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758), hona. Vitkantat sprötfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 27-31 mm. Larven lever på torra blad av diverse lövträd och örter, förpuppning mellan blad på marken. Synonym Phalaena barbalis Clerck, 1759

Mediafiler på webben
Läs mer