Vassrågfly
Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)

Vassrågfly Arenostola phragmitidis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Arenostola.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803). Vassrågfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 28-35 mm. Larven lever i stjälken på vass, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer