Hagtornsspinnmal
Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)

Hagtornspinnmal Scythropia crataegella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Scythropia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10157)Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767). Hagtornspinnmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-15 mm. Hjässan snövit. Antenner ringade, kortare än framvingelängden. Framvingarna gråvita med två mörka tvärband och ett antal gråbruna fläckar på fram- och bakkant. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i hagar och buskmarker.

Associationer

Näringsväxter: Crataegus, Prunus, Malus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever sällskapligt i ett vävbo, förpuppning i vävboet utan kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer