Tjäder
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758

Tjädertupp Ron Knight

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Tetrao.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Tjädern är den största av skogshönsen och är Gästriklands landskapsdjur. Det svenska beståndet uppskattas till omkring 350 000 häckande par (2012).

Biologi

Längd 86 cm (tuppen) och 62 cm (hönan).
Tjädertuppen är gråsvart på huvud och hals, med rött ögonbryn och ljus, kraftig näbb. Bröstet är grönglänsande och vingarna bruna med en vit fläck vid vingfästet. Stjärten är svart med vita strimmor och kan fällas ut som en solfjäder. Hönan är brunspräcklig med rödbrunt bröst. Ungfåglarna liknar honan.

Habitat

Tjädern häckar i äldre skog med inslag av myrar, hällmarker och sumpskog. I Sverige förekommer den över större delen av landet förutom i fjällen och i landets sydligaste delar.

Migrering

Tjädern är i stort sett en utpräglad stannfågel. Tupparna tycks vara trogna sina revir under hela livet, medan hönorna rör sig över större områden, främst under första hösten och vintern.

Födoval

Under sommaren består födan främst av blad, stjälkar och bär. Under vintern är tallbarr en viktig födokälla. Kycklingarna äter insekter.

Beteende

Tjädern förekommer i bergrik barrskog. Den söker föda på marken under våren, sommaren och hösten och i tallar under vintern. Tupparna har ett karakteristiskt spelbeteende med kluckande sång och ibland häftiga slagsmål. Detta kan ses om våren, då flera fåglar samlas på en gemensam spelplats.

Fortplantning

Boet byggs i en fördjupning, ofta invid en trädrot. Honan lägger 7-11 ägg som hon ruvar i 25 dagar. Äggen är sandfärgade med något mörkare fläckar och är ca 64 mm långa och 43 mm breda. Kycklingarna lämnar boet direkt och leds av hönan, men söker sin föda på egen hand. De är flygfärdiga efter 3 veckor och fullvuxna och självständiga efter 2-3 månader.

Utbredning

Arten förekommer lokalt i Alperna och i Pyrenéerna, österut i Baltikum och en stor del av Ryssland.


Mediafiler på webben
Läs mer