Noshornsoxe
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)

Noshornsoxe hane T2 Stanislav Snäll

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Sinodendron.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Noshornsoxen är mycket svår att förväxla med någon annan skalbaggsart. Den cylindriskt formade kroppen i kombination med typiskt vinklade antenner gör att det inte finns någon annan skalbagge som liknar den.

Beskrivning

Längd 10-15 mm. Glänsande svart. Hanarna har ett kraftigt horn på huvudet. Kroppsformen är avlångt cylindrisk med parallella sidor. Insidan av hannens horn är beklädd med täta gyllenebruna borst. Hona saknar det stora hornet och har endast en mindre upphöjning. Halsskölden med grova djupa punkter och fördjupningar. Täckvingar med oregelbundna ribbor bildade av små upphöjningar och punkter. Benen är svarta, relativt korta med taggar på utsidan av skenbenen.

Biologi

Den utvecklas i vitrötad ganska torr ved av olika lövträdsarter, huvudsakligen sälg, björk och ek, men även asp, lind och andra lövträd. Ofta kan arten leva flera generationer i ett och samma träd långt efter att trädet har dött. Angripna träd och stammar kan vara täckta med ett stort antal runda kläckhål.

Utbredning

I Sverige är noshornsoxen en mycket vanlig art med utbredning över hela landet även långt norrut. Den saknas endast i de nordliga fjälltrakterna.

Mediafiler på webben
Läs mer