Kålfjäril
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Kålfjäril Pieris brassicae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758). Kålfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 50-64 mm. Larven lever på diverse kålsorter, krasse m. fl. , förpuppning i form av gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer