Klövervecklare
Cydia compositella (Fabricius, 1775)

Klövervecklare Cydia compositella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia compositella (Fabricius, 1775). Klövervecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i augusti september i blomhuvudena av klöver, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer