Strandgröegräsmott
Agriphila selasella (Hübner, 1813)

Strandgröegräsmott Agriphila selasella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agriphila selasella (Hübner, 1813). Strandgröegräsmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever från mars till maj i ett vävrör på gräs, förpuppning i en kokong i vävröret.

Mediafiler på webben
Läs mer