Smalbandgräsminerarmal
Elachista megerlella (Hübner, 1810)

Smalbandgräsminerarmal Elachista megerlella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Elachista megerlella (Hübner, 1810). Smalbandgräsminerarmal förekommer sällsynt på Öl och Go. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i diverse gräs.

Mediafiler på webben
Läs mer