Almmolnmott
Pempelia formosa (Haworth, 1811)

Almmolnmott Pempelia formosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pempelia formosa (Haworth, 1811). Almmolnmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever i augusti september på sammanspunna blad av alm och björk, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer