Ängsgräsminerarmal
Elachista juliensis Frey, 1870

Ängsgräsminerarmal Elachista juliensis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista juliensis Frey, 1870. Ängsgräsminerarmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerar i starr. Synonymer Elachista freyi nec Staudinger, 1870, Elachista serricornis sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer