Bronsantennmal
Nematopogon pilellus (Denis & Schiffermüller, 1775)

Bronsantennmal Nematopogon pilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nematopogon pilellus (Denis & Schiffermüller, 1775). Bronsantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 14-17 mm. Huvudhår ljust ockragula. Antennerna hos hanen ca 3 gånger längre än framvingen, hos honan 2 gånger längre än framvingen. Framvingarna är hos hanen mörkt brungula oftast med ett svagt rutmönster. Hos honan är framvingarna ljusare lergula. Bakvingar grå. Färgteckningen är ganska variabel och arten är därför svår att skilja från närstående.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta skogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxt: Okänd.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj till början av juli. Larven är okänd.

Utbredning

Är påträffad i nästan hela landet från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer