Brungrön fältmätare
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)

Brungrön fältmätare Chloroclysta siterata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767). Brungrön fältmätare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer