Björkhängemal
Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)

Björkhängemal Argyresthia brockeella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia brockeella (Hübner, 1813). Björkhängemal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar guldglänsande med vita fläckar och ett vitt, snett tvärband. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia goedartella men skiljer sig genom att sistnämnda har ytterligare ett tvärband på framvingen.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer björk och al.

Associationer

Näringsväxter: Betula, Alnus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven minerar i knoppar men övervintrar i hanhängen, förpuppning under bark eller på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer