Grått höstfly
Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)

Grått höstfly Ammoconia caecimacula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Ammoconia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775). Grått höstfly förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 35-48 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer