Ekblekmaskspinnare
Cymatophorima diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)

Ekblekmaskspinnare Cymatophorima diluta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cymatophorima.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cymatophorima diluta (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Ekblekmaskspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 33-36 mm. Larven lever på ek, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer