Svartkantad fältmätare
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

Svartkantad fältmätare Xanthorhoe designata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767). Svartkantad fältmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever på korsblomstriga växter, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer