Hallonjordfly
Diarsia rubi (Vieweg, 1790)

Hallonjordfly Diarsia rubi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diarsia rubi (Vieweg, 1790). Hallonjordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 30-34 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer