Violettbandad fältmätare
Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)

Violettbandad fältmätare Xanthorhoe decoloraria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806), hane, larv. Violettbandad fältmätare förekommer allmänt från Sm till To. Vingbredd 19-26 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken. Synonym Geometra munitata Hübner, 1809

Mediafiler på webben
Läs mer