Tidig mosaikslända
Brachytron pratense Müller, 1764

Tidig mosaikslända, hane - Brachytron pratense T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Brachytron.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Flyger oftast inte samtidigt med andra mosaiksländor. Bara fjällmosaiksländan och höstmosaiksländan är lika små men ingen av dem är dock tätt hårig.

Beskrivning

Bakkropp 37-47 mm, bakvinge 34-38 mm. En liten art med blå mosaikteckning hos hanen. Fläckarna är dock rätt små. Mellankroppens sidor har tre gröna fält. Både mellankroppen och bakkroppen är tätt håriga. Arten är försommarflygare till skillnad från alla andra mosaiksländor.

Utbredning

Huvudsakligen vid näringsrika vatten, både stillastående och rinnande. äggen läggs i flytande förmultnat växtmaterial. Arten är funnen norrut till Uppland och Västmanland samt på Öland och Gotland. Flygtid. Huvudsakligen från maj till juni men kan fortsätta flyga in i början av juli.

Mediafiler på webben
Läs mer