Klöversobermal
Anacampsis fuscella (Eversmann, 1844)

Klöversobermal Anacampsis fuscella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Sårbar (VU) 
Anacampsis fuscella (Eversmann, 1844). Klöversobermal förekommer sällsynt i Sö, Up. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i sammanspunna blad av skogsklöver.

Mediafiler på webben
Läs mer