Granbågmätare
Macaria signaria (Hübner, 1809)

Granbågmätare Macaria signaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Macaria signaria (Hübner, 1809), hane. Granbågmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 25-29 mm. Larven lever på gran, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer