Korkmusslingsmal
Nemapogon fungivorellus (Benander, 1939)

Korkmusslingsmal Nemapogon fungivorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Nemapogon fungivorellus (Benander, 1939). Korkmusslingsmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-15 mm. Huvudhår beige. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med en kvadratisk, svart fläck på framkanten samt ett antal utspridda brunaktiga fläckar. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer med ek.

Associationer

Värdväxt: Daedalea quercina.

Beteende

Fjärilen flyger på natten. Hanar tycks vara sällsynta, i samband med insamling av korkmussling vid riksmuseet kläcktes 1 hane och 15 honor.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i tickor.

Utbredning

Påträffad i kusttrakter från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer