Strimlus
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)

Strimlus, Graphosoma lineatum T2 Göran Liljeberg

Texter: CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Graphosoma.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning saknas

Detta taxon har ännu inte hunnit få någon beskrivning. Vi har över 60 000 arter i Norden och Baltikum och arbetet pågår fortlöpande med att producera beskrivningar för alla här på Naturforskaren.

Vill du vara med och bidra? Är du expert på ett taxon? Då är du välkommen att kontakta oss!Mediafiler på webben
Läs mer