Krisslesorgmott
Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)

Krisslesorgmott Atralata albofascialis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Atralata.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10791)Atralata albofascialis (Treitschke, 1829). Krisslesorgmott förekommer sällsynt på Öl och Go. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i augusti minerande i blad av krissla, förpuppning i ett spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer