Allmänt nejlikfly
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)

Allmänt nejlikfly Hadena bicruris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766). Allmänt nejlikfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på glim, gökblomster och nejlika, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer