Björnlokeskärmmal
Epermenia farreni (Walsingham, 1894)

Björnlokeskärmmal Epermenia farreni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epermenia farreni (Walsingham, 1894). Björnlokeskärmmal förekommer sällsynt på Öl. Vingbredd 9-10 mm. Larven lever i augusti september i frön av björnloka, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer