Ljungbrokvecklare
Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)

Ljungbrokvecklare Phiaris schulziana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phiaris schulziana (Fabricius, 1776). Ljungbrokvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-25 mm. Larven lever från hösten till våren i vävrör på ljung och tranbär.

Mediafiler på webben
Läs mer