Ljus malörtsäckmal
Coleophora artemisiella Scott, 1861

Ljus malörtsäckmal Coleophora artemisiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora artemisiella Scott, 1861. Ljus malörtsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en rörsäck på strandmalört.

Mediafiler på webben
Läs mer