Strömstare
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

Strömstare Ron Knight

Texter: Tove von Euler, Peter Nilsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cinclus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Strömstaren är en skicklig dykare och är helt knuten till strömmande vatten. Det svenska beståndet uppskattas till omkring 10 000 häckande par (2012).

Biologi

Längd 18 cm.
Fjäderdräkten är brunsvart med undantag för den stora vita bröstfläcken. Stjärten är kort och hålls ofta uppåtriktad. Unga strömstarar är till en början gråvattrade, men liknar snart de vuxna fåglarna.

Habitat

Häckar i anslutning till forsar och vattenfall i nästan hela Sverige men vanligast i de nordvästra delarna av landet, särskilt i fjällkedjan.

Migrering

Flyttar i oktober-november söderut till södra Sverige och Danmark, i mindre utsträckning även till Mellaneuropa, och återvänder i mars-april. 

Födoval

Födan består främst av diverse vatteninsekter, t.ex. nattsländelarver, men även av kräftdjur, småfisk och snäckor.

Beteende

Strömstaren håller nästan uteslutande till vid rinnande, helst forsande vatten. Den ses ofta sitta på en sten eller på iskanten, för att plötsligt försvinna ner i vattnet och dyka upp igen en kort stund senare. Flyger med svirrande vingslag lågt över vattnet.

Fortplantning

Boet placeras i anslutning till vattnet och är helt täckt med tjocka väggar och tak, med ingången snett nedåt. Det byggs av mossa och strån och fodras med torrt gräs. Ofta används samma bo under flera år. Honan lägger oftast 5 ägg, som hon ruvar i 15-18 dagar. Äggen är vita och ca 24 mm långa och 18 mm breda. Under ruvningstiden matas honan av hanen. Ungarna stannar i boet ca 20 dagar och matas av båda föräldrarna.

Utbredning

Förekommer fläckvis, ofta i bergiga områden, i Europa, Nordafrika och Asien.


Mediafiler på webben
Läs mer